Fatih Mah. Hürriyet Cad. No:2 Laçin - Çorum - Türkiye Tel: 03647455483 , Fax: 03647455166
×

Nikah İşleri

İşlem Adı:
NİKAH İŞLEMLERİ

Kurum Adı:
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Kısa Bilgi:
Türk Medeni Kanununa göre nikah işlemlerine müracaat.

Başvuru Koşulları

1.Yasalar önünde reşit olmak, Hakim veya kanuni temsilcinin izni olması,
2.Kanunen evlenmeye mani hali olmamak,
3.Evlenmeye mani sağlık sorununun bulunmadığına dair sağlık raporu almak,
4.İkamet edilen mahallin evlenmeye yetkili kurumuna müracaat etmek,
5.4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 124. maddesinde yaş şartı arandığından;
-Erkek veya kadın 17 yaşını bitirmedikeçe evlenemez,
-16 yaşını bitiren kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir,
-17 yaşını dolduran kadın ve erkek yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.
- Mümeyyiz olmak.

Gerekli Belgeler

1.Evlenme beyannamesi, (evlenecek kişiler dolduracak)
2.Bekar olduğuna dair bekarlık belgesi veya nüfus kayıt örneği,
3.T.C. Nüfus cüzdanı, (aslı ve fotokopisi)
4.Yabancılar için pasaport vs.,
5.Usulüne uygun alınan sağlık raporu, (tam teşekküllü sağlık kurulundan alınacak)
6.6'şar adet vesikalık fotoğraf,
7.İkametgah ilmuhaberi.

İşlem Adımları

1.Evlenmeye karar veren ve kanunen mani hali bulunmayan çiftler istenilen belgeleri tamamlayarak Evlendirmeye yetkili kuruma müracaat ederler,
2.Nikah için gün alınır,
3.Nikah günü çiftler 2 şahit ile birlikte hazır bulunur,
4.Nikah işlemi bittiği anda evlenen çifte uluslararası evlenme cüzdanı verilir,
5.Evlendirmeyi yapan kurum tarafından evlenme formları tanzim edilerek ilgili Nüfus Müdürlüklerine gönderilir,
6.Nüfus Müdürlüğü evlenmeyi tescil eder.

Başvuru Yeri

Belediye Başkanlıkları (Evlenme Memurluğu),
Nüfus Müdürlükleri,
Köy Muhtarlıkları,
Yurtdışında evlendirmeye yetkili makamlar.

Başvuru Şekli
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Özel Durumlar

1.Evlenmek isteyen çiftler taraflardan birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvurmak zorundadırlar,
2.Evlenecek şahısların bekar, dul veya boşanmış olmalarına dikkat edilir,
3.İbraz edilen belgelerdeki kayıt ve fotoğrafların ilgililere ait olması gerekir.
Ayrıca;
İşlem adımları bölümüne 7. madde olarak ; ?Bir Türk Vatandaşı ile evlenme kendiliğinden Türk Vatandaşlığını bahşetmez, ancak bir Türk vatandaşı ile evlenme nedeni ile Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar en az 3 yıldan beri evli olmaları, fiilen birlikte yaşamaları ve evliliğin devamı kaydıyla, yurt içinde en büyük Mülki idari Amirliklerine, yurt dışında ise Türk Konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine İçişleri Bakanlığınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, aranan şartları taşıdıkları anlaşılan kişiler, bu durumun tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren Türk Vatandaşlığını kazanırlar.Ancak , bir Türk Vatandaşı ile evlenen yabancı evlenmekle eski vatandaşlığını kaybediyorsa Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanır.Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde akitte hüsnüniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.?