Fatih Mah. Hürriyet Cad. No:2 Laçin - Çorum - Türkiye Tel: 03647455483 , Fax: 03647455166
×

İnşaat Ruhsat İşleri

1- Dilekçe,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Koordinatlı Aplikasyon Krokisi,

4- İmar Durum Belgesi,

5- Zemin Etüt Raporu,

6- Mimari statik, elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisat projeleri,

7-.Maddede sayılan projelerin uygulanması esnasında ilgili branşlara göre mühendislerin fenni mesuliyet belgeleri,

8- Projelerin ilgili odalara onaylattırılması,

9- Yukarıda sayılan belgeler tamamlandığında inşaat sahibine gerekli yapı ruhsatı verilir ve yapı ruhsatı verilirken kanun gereği olan inşaat harcı,proje tasdik harcı,kanal harcı, hafriyat harcı ve imar çapı harcı ruhsat alan kişiden makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir.

10- 4 suret Yapı Ruhsatı kesilir. Aslı yapı sahibine verilir, 1 sureti Belediyemizdeki ruhsat dosyasına konulur,1 sureti SGK?ya gönderilir.

11- Ruhsatın 1 sureti SGK'ya gönderildikten sonra vatandaşların SGK?ya müracaat ederek İş Yeri Bildirgesi vermesi zorunludur.

12- İnşaat sahipleri inşaatlarını tamamladıktan sonra SGK?dan alacakları ilişiksiz belgesi ve Belediyemizden verilen yapı ruhsatı ile müracaat ederek Belediye Fen İşleri Müdürlüğü elemanlarının kontrolünden sonra kendilerine Yapı Kullanma İzin Belgesi verilir.