Başk. İdris GÖRÜKMEZ
   Mesajları
   Özgeçmişi
   Fotoğraf Galerisi
    Son eklenen resimler
    Projelerimiz
   Devam Eden Projeler
   Planlanan Projeler
 
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
111 111 111 111
   İnşaat Ruhsat İşleri

 1. Dilekçe,

 2. Tapu Fotokopisi,

 3. Koordinatlı Aplikasyon Krokisi,

 4. İmar Durum Belgesi,

 5. Zemin Etüt Raporu,

 6. Mimari statik, elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisat projeleri,

 7. 6.Maddede sayılan projelerin uygulanması esnasında ilgili branşlara göre mühendislerin fenni mesuliyet belgeleri,

 8. Projelerin ilgili odalara onaylattırılması,

 9. Yukarıda sayılan belgeler tamamlandığında inşaat sahibine gerekli yapı ruhsatı verilir ve yapı ruhsatı verilirken kanun gereği olan inşaat harcı,proje tasdik harcı,kanal harcı, hafriyat harcı ve imar çapı harcı ruhsat alan kişiden makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir.

 10. 4 suret Yapı Ruhsatı kesilir. Aslı yapı sahibine verilir, 1 sureti Belediyemizdeki ruhsat dosyasına konulur,1 sureti SGK’ya  gönderilir. 

 11. Ruhsatın 1 sureti SGK'ya gönderildikten sonra vatandaşların SGK’ya müracaat ederek İş Yeri Bildirgesi vermesi zorunludur.

 12. İnşaat sahipleri inşaatlarını tamamladıktan sonra SGK’dan alacakları ilişiksiz belgesi ve Belediyemizden verilen yapı ruhsatı ile müracaat ederek Belediye Fen İşleri Müdürlüğü elemanlarının kontrolünden sonra kendilerine Yapı Kullanma İzin Belgesi verilir.
 

16.04.2013
Belediyemiz Hizmet rehberi Laçin Hakkında Linkler
 • Tarihçemiz     
 • Belediye Meclisi     
 • Organizasyon Şeması     
 • Vizyon Misyon     
 • Stratejik Plan     
 • Faaliyet Raporu     
 • Belediye Meclis Kararları     
 • Meclis Gündemleri     
 •  
 • Arsa ve Arazi m² Birim Değerleri     
 • Nikah İşleri     
 • İnşaat Ruhsat İşleri     
 • İşyeri Açm. Çalış. Ruhs     
 •  
 • İlçemizin Nüfusu     
 • İlçemizde Eğitim Durumu     
 • İlçemizde Ekonomi     
 • İlçemiz Muhtarları     
 • İlçemiz Telefon Rehberi     
 • ilçemiz Eski Belediye Başkları     
 •  
  T.C Cumhurbaşkanlığı     
  T.C Başbakanlık     
  Çorum Valiliği     
  Laçin Kaymakamlığı     
  Laçin Milli Eğitim Müdürlüğü     
   

  Hızlı Erişim