Başk. İdris GÖRÜKMEZ
   Mesajları
   Özgeçmişi
   Fotoğraf Galerisi
    Son eklenen resimler
    Projelerimiz
   Devam Eden Projeler
   Planlanan Projeler
 
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
111 111 111 111
   Nikah İşleri

İşlem Adı

NİKAH İŞLEMLERİ


 Kurum Adı

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü


 Kısa Bilgi

Türk Medeni Kanununa göre nikah işlemlerine müracaat.


 Başvuru Koşulları

1.Yasalar önünde reşit olmak, Hakim veya kanuni temsilcinin izni olması, 
2.Kanunen evlenmeye mani hali olmamak,
 
3.Evlenmeye mani sağlık sorununun bulunmadığına dair sağlık raporu almak,
 
4.İkamet edilen mahallin evlenmeye yetkili kurumuna müracaat etmek,
 
5.4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 124. maddesinde yaş şartı arandığından;
 
-Erkek veya kadın 17 yaşını bitirmedikeçe evlenemez,
-16 yaşını bitiren kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir,
 
-17 yaşını dolduran kadın ve erkek yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.
 
- Mümeyyiz olmak.


 Gerekli Belgeler

1.Evlenme beyannamesi, (evlenecek kişiler dolduracak) 
2.Bekar olduğuna dair bekarlık belgesi veya nüfus kayıt örneği,
 
3.T.C. Nüfus cüzdanı, (aslı ve fotokopisi)
 
4.Yabancılar için pasaport vs.,
 
5.Usulüne uygun alınan sağlık raporu, (tam teşekküllü sağlık kurulundan alınacak)
 
6.6'şar adet vesikalık fotoğraf,
 
7.İkametgah ilmuhaberi.


 İşlem Adımları

1.Evlenmeye karar veren ve kanunen mani hali bulunmayan çiftler istenilen belgeleri tamamlayarak Evlendirmeye yetkili kuruma müracaat ederler, 
2.Nikah için gün alınır,
 
3.Nikah günü çiftler 2 şahit ile birlikte hazır bulunur,
 
4.Nikah işlemi bittiği anda evlenen çifte uluslararası evlenme cüzdanı verilir,
 
5.Evlendirmeyi yapan kurum tarafından evlenme formları tanzim edilerek ilgili Nüfus Müdürlüklerine gönderilir,
 
6.Nüfus Müdürlüğü evlenmeyi tescil eder.


 Başvuru Yeri

Belediye Başkanlıkları (Evlenme Memurluğu), 
Nüfus Müdürlükleri,
 
Köy Muhtarlıkları,
 
Yurtdışında evlendirmeye yetkili makamlar.


 Başvuru Şekli

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.


 Özel Durumlar

1.Evlenmek isteyen çiftler taraflardan birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvurmak zorundadırlar, 
2.Evlenecek şahısların bekar, dul veya boşanmış olmalarına dikkat edilir,
 
3.İbraz edilen belgelerdeki kayıt ve fotoğrafların ilgililere ait olması gerekir.
 
Ayrıca;
 
İşlem adımları bölümüne 7. madde olarak ; “Bir Türk Vatandaşı ile evlenme kendiliğinden Türk Vatandaşlığını bahşetmez, ancak bir Türk vatandaşı ile evlenme nedeni ile Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar en az 3 yıldan beri evli olmaları, fiilen birlikte yaşamaları ve evliliğin devamı kaydıyla, yurt içinde en büyük Mülki idari Amirliklerine, yurt dışında ise Türk Konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine İçişleri Bakanlığınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, aranan şartları taşıdıkları anlaşılan kişiler, bu durumun tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren Türk Vatandaşlığını kazanırlar.Ancak , bir Türk Vatandaşı ile evlenen yabancı evlenmekle eski vatandaşlığını kaybediyorsa Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanır.Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde akitte hüsnüniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.”

 

05.03.2013
Belediyemiz Hizmet rehberi Laçin Hakkında Linkler
 • Tarihçemiz     
 • Belediye Meclisi     
 • Organizasyon Şeması     
 • Vizyon Misyon     
 • Stratejik Plan     
 • Faaliyet Raporu     
 • Belediye Meclis Kararları     
 • Meclis Gündemleri     
 •  
 • Arsa ve Arazi m² Birim Değerleri     
 • Nikah İşleri     
 • İnşaat Ruhsat İşleri     
 • İşyeri Açm. Çalış. Ruhs     
 •  
 • İlçemizin Nüfusu     
 • İlçemizde Eğitim Durumu     
 • İlçemizde Ekonomi     
 • İlçemiz Muhtarları     
 • İlçemiz Telefon Rehberi     
 • ilçemiz Eski Belediye Başkları     
 •  
  T.C Cumhurbaşkanlığı     
  T.C Başbakanlık     
  Çorum Valiliği     
  Laçin Kaymakamlığı     
  Laçin Milli Eğitim Müdürlüğü     
   

  Hızlı Erişim